İspanyolca

Presente de Indicativo – Geniş Zaman

Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz İspanyolca’da ” Presente de Indicativo ” (Geniş Zaman) konusunu anlatacağım.Yazımızda ” Düzenli ve Düzensiz ” konuları anlatacağım.Yazımıza başlamadan önce aşağıdaki konu ile ilgili açıklamayı okumanızı öneririm.

Kullanıcılar Bunlarıda Aratıyor;

 • presente de indicativo ejercicios
 • presente de indicativo nedir
 • presente de indicativo irregulares
 • presente ispanyolca
 • presente indicativo italyanca
 • ispanyolca şimdiki zaman
 • presente de subjuntivo ispanyolca
 • ispanyolca fiil çekimleri pdf

 

Verbos de Regulares en Presente de Indicativo

(Haber Kipi Geniş Zamanda Düzenli Fiiller)

 

İspanyolca’da üç tane mastar eki bulunmaktadır.Bunlar: -ar,-er,-ir‘dir.

Şimdi sırasıyla bu üç mastar ekiyle biten düzenli fiillere ve kişi zamirlerine göre çekimine göz atalım.

Çekim yapacağımız zaman Presente (Geniş Zaman) ve kipi Indicativo‘dur (Haber Kipi).

Ayrıca Haber Kipi Geniş Zamanda düzenli olan fiiller başka bir zaman ya da kipte düzensiz olabilirler.

Bunun tersi durumu da söz konusudur.

Bu sebeple,aşağıdaki fiiller sadece bu zamanda (Haber Kipi Geniş Zaman) düzenli olarak kabul edilmelidir.

 

-AR :

 

-ar bitimli bir çok düzenli fiil vardır.

Geniş zamanda HABLAR (Konuşmak) fiilini kişi zamirlerine göre çekelim.

HABLAR (-AR)

Los Pronombres Personales  -ar bitimli düzenli fiil
 Yo  Hablo (konuşuyorum)
 Hablas (konuşuyorsun)
Él / Ella / Usted  Habla (konuşuyor / Usted için konuşursunuz)
 Nosotros / as  Hablamos (konuşuruz)
 Vosotros / as  Habláis (konuşursunuz)
 Ellos / Ellas / Ustedes  Hablan (konuşular / Ustedes için konuşursunuz)

 

Por Ejemplo :

 • Tú hablas muy deprisa. ( Çok hızlı konuşuyorsun. )
 • Nosotros no hablamos con ella. ( Biz onunla konuşmuyoruz. )
 • Yo hablo español y turco. ( Ben İspanyolca ve Türkçe konuşuyorum. )

 

Otros Verbos Regulares (-ar) (-ar bitimli diğer düzenli fiiller):

 

Tomar (almak)  Llamar (çağırmak/telefon etmek)
Escuchar (dinlemek)  Ganar (kazanmak)
Bailar (dans etmek) Echar (atmak)
 Cantar (şarkı söylemek)  Preguntar (soru sormak)
 Nadar (yüzmek)  Contestar (yanıtlamak)
 Trabajar (çalışmak)  Borrar (silmek)
 Estudiar (ders çalışmak/okulda okumak)  Engañar (kandırmak)
 Llorar (ağlamak)  Gritar (bağırmak)
 Buscar (aramak)  Amar (sevmek)

 

Por Ejemplo :

 • Los estudiantes escuchan al profesor. (Öğrenciler öğretmeni dinliyorlar.)
 • Ella nada en el mar cada verano ( O her yaz denizde yüzer.)
 • La niña siempre llora. (Küçük kız çocuğu her zaman ağlar.)
 • La novia de Juan baila muy bien. (Juan’ın kız arkadaşo çok iyi dans eder.)
 • Marta trabaja demasiadas horas en el despacho. (Marta saatlerce ofiste çalışır.)

 

-ER :

 

-er bitimli bir çok düzenli fiil vardır.

Geniş zamanda COMER (Yemek Yemek) fiilini kişi zamirlerine göre çekelim.

COMER (-ER)

 

Los Pronombres Personales  -er bitimli düzenli fiil
 Yo Como (yemek yerim)
Comes (yemek yersin)
Él / Ella / Usted Come (yemek yer / Usted için yemek yersiniz)
 Nosotros / as Comemos (yemek yeriz)
 Vosotros / as Coméis (yemek yersiniz)
 Ellos / Ellas / Ustedes Comen (yemek yerler / Ustedes için yemek yersiniz)

 

Por Ejemplo :

 • Ella generalmente come sola. (O genellikle yalnız başına yemek yer.)
 • Yo casi siempre como fuera. (Ben neredeyse her zaman dışarıda yemek yerim.)

 

Otros Verbos Regulares (-er) (-er bitimli diğer düzenli fiiller):

 

Beber (içmek) Comprender (anlamak)
 Correr (koşmak)  Vender (satmak)
Aprender (öğrenmek)  Responder (yanıtlamak)
 Esconder (saklamak)  Ofender (güçlendirmek)
 Leer (okumak)  Prometer (söz vermek)
 Creer (inanmak)  Poseer (sahip olmak)

 

Por Ejemplo :

 • Los alumnos responden a las preguntas. (Öğrenciler soruları yanıtlarlar.)
 • No bebo té. (Çay içmem.)
 • Mi padre lee el periódico todas las mañanas. (Babam her sabah gazete okur.)
 • ¿Bebe usted café? (Kahve içer misiniz ?)

 

-IR :

 

-ir bitimli bir çok düzenli fiil vardır.

Geniş zamanda VIVIR (Yaşamak) fiilini kişi zamirlerine göre çekelim.

VIVIR (-IR)

Los Pronombres Personales  -ar bitimli düzenli fiil
 Yo  Vivo (yaşıyorum)
 Vives (yaşıyorsun)
Él / Ella / Usted  Vive (yaşıyor / Usted için yaşıyorsunuz)
 Nosotros / as  Vivimos (yaşıyoruz)
 Vosotros / as  Vivís (yaşıyorsunuz)
 Ellos / Ellas / Ustedes  Viven (yaşıyorlar / Ustedes için yaşıyorsunuz)

 

Por Ejemplo :

A: ¿ Donde vives tú ? (Nerede yaşıyorsunuz ?)

B: Yo vivo en Ankara. (Ankara’da yaşıyorum.)

A: ¿ Con quien vivis ? (Kiminle yaşıyorsunuz ?)

B: Vivimos con nuestra familia. (Ailemle yaşıyoruz.)

 

Otros Verbos Regulares (-er) (-er bitimli diğer düzenli fiiller):

 Abrir (açmak)  Batir (vurmak,çarpmak,çırpmak)
 Escribir (yazmak)  Combatir (dövüşmek)
 Sufrir (acı çekmek)  Debatir (tartışmak)
 Insistir (ısrar etmek)  Nutrir (beslemek)
 Añadir (eklemek)  Recibir (mektup vb. almak/kabul etmek)

 

Por Ejemplo :

 • Él de vez en cuando escribe poemas de amor. (O, zaman zaman aşk şiirleri yazar.)
 • Ellos debaten conmigo frecuentemente. (Onlar sık sık benimle tartışırlar.)
 • Tú siempre recibes cartas de tus amigos. (Sen her zaman arkadaşlarından mektuplar alırsın.)

 

Verbos de Regulares en Presente de Indicativo

(Haber Kipi Geniş Zamanda Düzenli Fiiller)

 

Düzensiz fiilleri sınıflandırırken -mastar eklerine (-ar/-er/-ir) ‘e göre değil- başka bir sınıflandırma şekline başvuracağız.

 

” E – İE :”

-AR:

Geniş zamanda EMPEZAR (Başlamak) fiilini kişi zamirlerine göre çekelim.

EMPEZAR :

Los Pronombres Personales
 Yo Empiezo (başlıyorum)
Empiezas (başlıyorsun)
Él / Ella / Usted Empieza (başlıyor / Usted için başlıyorsunuz)
 Nosotros / as Empezamos (başlıyoruz)
 Vosotros / as Empezaís (başlıyorsunuz)
 Ellos / Ellas / Ustedes Empiezan (başlıyorlar / Ustedes için başlıyorsunuz)
NOT: Düzensiz fiillerde de birinci ve ikinci çoğul şahıs çekimleri düzenlidir.

 

Por Ejemplo :

A: ¿ A que hora empieza a trabajar usted ? (saat kaçta çalışmaya başlarsınız)

B: Empiezo a trabajar a las ocho de la mañana. (sabah sekizde çalışmaya başlarım.)

La clase empieza a las ocho y media en la escuela siempre. (okulda ders her zaman sekiz buçukta başlar.)

Empezar + a + Infinitivo

Yukarıdaki örnekte de olduğu gibi, başlamak eylemi başka bir eylemle birlikte (birşeye başlamak) bu şekilde kullanılmaktadır.

Otros Verbos Irregulares (-ar) (-ar bitimli ”Empezar” gibi çekilen diğer düzensiz fiiller):

 Pensar (düşünmek)
 Cerrar (kapatmak / kapanmak)
 Calentar (ısıtmak)

-ER:

Geniş zamanda QUERER (İstemek) fiilini kişi zamirlerine göre çekelim.

QUERER :

Los Pronombres Personales
 Yo Quiero (istiyorum)
Quieres (istiyorsun)
Él / Ella / Usted Quiere (istiyor / Ustedes için istiyorsunuz)
 Nosotros / as Queremos (istiyoruz)
 Vosotros / as Queréis (istiyorsunuz)
 Ellos / Ellas / Ustedes Quieren (istiyorlar / Ustedes için istiyorsunuz)

 

Por Ejemplo :

A: ¿ Qué quiere usted ? (Ne istersiniz ?)

B: Yo quiero un té, por favor. ( Bir çay istiyorum, lütfen.)

Jorge quiere vivir en Múnich. (Jorge, Münih’te yaşamak istiyor.)

Nosotros no queremos hablar con ella. (Biz onunla konuşmak istemiyoruz.)

Querer + Infinitivo Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi bir şeyi yapmayı istemek derken bu şekilde kullanılır.

Otros Verbos Irregulares (-ar) (-ar bitimli ”Empezar” gibi çekilen diğer düzensiz fiiller):

 Entender (anlamak)
 Defender (savunmak)
 Perder (kaybetmek)

-IR:

PREFERIR (tercih etmek)

Los Pronombres Personales
 Yo Prefiero (tercih ediyorum)
Prefieres (tercih ediyorsun)
Él / Ella / Usted Prefiere (tercih ediyor / Ustedes için tercih ediyorsunuz)
 Nosotros / as Preferimos (tercih ediyoruz)
 Vosotros / as Preferís (tercih ediyorsunuz)
 Ellos / Ellas / Ustedes Prefieren (tercih ediyorlar / Ustedes için tercih ediyorsunuz)

 

Por Ejemplo :

A : ¿ Qué prefiere usted, la camisa negra o la blanca ? ( Hangisini tercih edersiniz, siyah gömleği mi, beyazı mı ?)

B: Yo prefiero la camisa blanca. (Beyaz gömleği tercih ederim.)

Nosotras preferimos ver una película en el cine.

(Biz sinemada film izlemeyi tercih ederiz.)

Ustedes prefieren ir al concierto de rock que ir a bailar.

(Sizler rock konserine gitmeyi dansa gitmeyi tercih edersiniz)

Preferir + Infinitivo Yukarıda olduğu gibi bir şey yapmayı tercih etmek derken bu şekilde kullanılır.

 

Otros Verbos Irregulares (-ir) (-ir bitimli ”Preferir” gibi çekilen diğer düzensiz fiiller):

 Mentir (yalan söylemek)
 Divertir (eğlendirmek)
 Sentir (hissetmek / üzülmek)

 

 

‘ O – UE : ”

-AR:

Geniş zamanda VOLAR  (Uçmak) fiilini kişi zamirlerine göre çekelim.

VOLAR :

Los Pronombres Personales
 Yo Vuelo (uçuyorum)
Vuelas (uçuyorsun)
Él / Ella / Usted Vuela (uçuyor)/ Ustedes için uçuyorsunuz)
 Nosotros / as Volamos (uçuyoruz)
 Vosotros / as Voláis (uçuyorsunuz)
 Ellos / Ellas / Ustedes Vuelen (uçuyorlar)/ Ustedes için uçuyorsunuz)

Por ejemplo :

Casi todos los meses yo vuelo de Estambul a Barcelona.

(Neredeyse her ay İstanbul’dan Barcelona’ya uçuyorum.)

Otros Verbos Irregulares (-ar) (-ar bitimli ”Volar” gibi çekilen diğer düzensiz fiiller):

 Encontrar (bulmak)
 Probar (denemek)
 Contar (saymak / anlatmak / güvenmek)

 

 

-ER:

Geniş zamanda PODER (-e bilmek) fiilini kişi zamirlerine göre çekelim.

PODER :

Los Pronombres Personales
 Yo Puedo (-e biliyorum)
Puedes (-e biliyorsun)
Él / Ella / Usted Puede (-e biliyor / Ustedes için biliyorsunuz)
 Nosotros / as Podemos (-e biliyoruz)
 Vosotros / as Podéis (-e biliyorsunuz)
 Ellos / Ellas / Ustedes Pueden (-e biliyorlar / Ustedes için biliyorsunuz)

Por ejemplo :

Ella puede tocar el violín. (O, keman çalabiliyor.)

A: ¿Puedes hablar español ? (İspanyolca konuşabiliyormusun ?)

B: Si,yo puedo hablar español. (Evet, İspanyolca konuşabiliyorum.)

A: ¿Puede usted abrir la ventana, por favor ? (Pencereyi açabilir misiniz lütfen ?)

B: Si,claro. Yo puedo. (Evet tabii, açabilirim.)

Poder + Infinitivo Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi Poder fiilinden sonra gelen fiil mastar haliyle kullanılır.

Otros Verbos Irregulares (-er) (-er bitimli ”Poder” gibi çekilen diğer düzensiz fiiller):

 Volver (geri dönmek)
 Devolver (iade etmek)
 Soler (alışkanlığında olmak)

 

 

 

-IR:

DORMIR (uyumak)

Los Pronombres Personales
 Yo Duermo (uyuyorum)
Duermes (uyuyorsun)
Él / Ella / Usted Duerme (uyuyor)
 Nosotros / as Dormimos (uyuyoruz)
 Vosotros / as Dormís (uyuyorsunuz)
 Ellos / Ellas / Ustedes Duermen (uyuyorlar / Ustedes için tercih uyuyorsunuz)

 

Por Ejemplo :

Los niños duermen en esta habitación. (Çocuklar bu odada uyuyorlar.)

Tú duermes mucho. (Sen çok uyuyorsun.)

Otros Verbos Irregulares (-ir) (-ir bitimli ”Dormir” gibi çekilen diğer düzensiz fiiller):

 Morir (ölmek)

 

 

 

‘ E – İ : ”

PEDIR (istemek) :

Los Pronombres Personales
 Yo Pido (istiyorum)
Pides (istiyorsun)
Él / Ella / Usted Pide (istiyor / Ustedes için istiyorsunuz)
 Nosotros / as Pedimos (istiyoruz)
 Vosotros / as Pedís (istiyorsunuz)
 Ellos / Ellas / Ustedes Piden (istiyorlar / Ustedes için istiyorsunuz)

 

Por ejemplo :

El siempre llega a la cafeteria a la misma hora y pide un café con leche. (her zaman aynı saate kafeteryaya gelir ve sütlü bir kahve ister.)

NOT: ” E – İ : ” olarak sınıflandırabildiğimiz düzensiz fiiller sadece -ir bitimlidir.

 

Otros Verbos Irregulares (-ir) (-ir bitimli ”Pedir” gibi çekilen diğer düzensiz fiiller):

 Seguir (izlemek / takip etmek)  Reír (gülmek)
 Medir (ölçmek)  Repetir (tekrar etmek)

 

 

Sessel Değişimden Dolayı Birinci Tekil Şahısta Düzensiz Olan Fiiller:

 

‘ G – J : ”

DIRIGIR (yönetmek) :

Los Pronombres Personales
 Yo Dirijo (yönetiyorum)
Dirijes (yönetiyorsun)
Él / Ella / Usted Dirige (yönetiyor / Ustedes için yönetiyorsunuz)
 Nosotros / as Dirigimos (yönetiyoruz)
 Vosotros / as Dirigis (yönetiyorsunuz)
 Ellos / Ellas / Ustedes Dirigen (yönetiyorlar / Ustedes için yönetiyorsunuz)

 

Por ejemplo :

Esa mujer dirige una compañia de Publicidad.

(şu kadın bir reklam şirketini yönetiyor.)

”Dirigir” gibi çekilen diğer düzensiz fiiller):

 Coger (tutmak / yakalamak)  Recoger (toplamak)
 Proteger (muhafaza etmek)  Corregir (Düzeltmek)

 

NOT: Corregir fiili sadece birinci tekil şahısta değil,diğer şahıs çekimlerinde de düzensizdir.1.tekil şahıs çekimi sessel değişimden de kaynaklı olarak şu şekilde çekilmektedir. ” Corrijo ”

 

 

‘ C – Z : ”

VENCER (Galip Gelmek) :

Los Pronombres Personales
 Yo Venzo (galip geliyorum)
Vences (galip geliyorsun)
Él / Ella / Usted Vence (galip geliyor) / Ustedes için geliyorsunuz)
 Nosotros / as Vencemos (galip geliyoruz)
 Vosotros / as Vencéis (galip geliyorsunuz)
 Ellos / Ellas / Ustedes Vencen (galip geliyorlar) / Ustedes için galip geliyorsunuz)

 

”Vencer” gibi çekilen diğer düzensiz fiiller):

 Cocer (pişirmek)
 Torcer (dönmek / burkmak)
 Convencer (ikna etmek)

 

NOT: Cocer ve Torcer fiilleri diğer şahıs çekimlerinde de düzensiz bir fiildir..

 

 

‘ C – ZC : ”

CONOCER (tanımak) :

Los Pronombres Personales
 Yo Conozco (tanıyorum)
Conoces (tanıyorsun)
Él / Ella / Usted Conoce (tanıyor / Ustedes için tanıyorsunuz)
 Nosotros / as Conocemos (tanıyoruz)
 Vosotros / as Conocéis (tanıyorsunuz)
 Ellos / Ellas / Ustedes Conocen (tanıyorlar / Ustedes için galip tanıyorsunuz)

 

Por ejemplo :

Conoce (tanıyor / Ustedes için galip tanıyorsunuz.

A: ¿Conoces a Juan? (Juan’ı tanıyormusunuz ?)

B: Si,yo lo conozco. (Evet,onu tanıyorum.)

 

”Conocer” gibi çekilen diğer düzensiz fiiller):

 Ofrecer (sunmak)
 Conducir (taşımak / sürmek)
 Traducir (çeviri yapmak)
 Obedecer (uymak)
 Nacer (doğmak)

 

 

 

 

‘ – Y : ”

HUIR (kaçmak) :

Los Pronombres Personales
 Yo Huyo (kaçıyorum)
Huyes (kaçıyorsun)
Él / Ella / Usted Huye (kaçıyor / Ustedes için kaçıyorsunuz)
 Nosotros / as Huimos (kaçıyoruz)
 Vosotros / as Huís (kaçıyorsunuz)
 Ellos / Ellas / Ustedes Huyen (kaçıyorlar / Ustedes için kaçıyorsunuz)

 

”Huir” gibi çekilen diğer düzensiz fiiller):

 Construir (inşa etmek) Contribuir (katkıda bulunmak) 
 Destruir (yok etmek)  Influir (etkilemek)

 

Diğer Düzensiz Fiiler ve Çekimleri
Los Pronombres Personales  Hacer (yapmak)  Saber (bilmek) Salir (Çıkmak) 
Yo  Hago  Sé  Salgo
 Haces  Sabes  Sales
Él / Ella / Usted  Hace  Sabe  Sale
Nosotros / as  Hacemos  Sabemos  Salimos
Vosotros / as  Hacéis Sabéis Salís
Ellos / Ellas / Ustedes  Hacen  Saben Salen 
Los Pronombres Personales  Poner (koymak)  Dar (vermek) Traer (getirmek) 
Yo  Pongo Doy Traigo
 Pones Das Traes
Él / Ella / Usted  Pone Da Trae
Nosotros / as  Ponemos Damos Traemos
Vosotros / as  Ponéis Dais Traéis
Ellos / Ellas / Ustedes  Ponen Dan Traen 
Los Pronombres Personales  Venir (gelmek) Ir (gitmek) Decir (söylemek) 
Yo  Vengo Voy Digo
 Vienes Vas Dices
Él / Ella / Usted  Viene Va Dice
Nosotros / as  Venimos Vamos Decimos
Vosotros / as  Venis Vais Decis
Ellos / Ellas / Ustedes  Vienen Van Dicen 
Los Pronombres Personales  Oir (duymak) Ver (görmek) Jugar (söylemek) 
Yo  Oigo Veo Juego
 Oyes Ves Juegas
Él / Ella / Usted  Oye Ve Juega
Nosotros / as  Oimos Vemos Jugamos
Vosotros / as  Ois Veis Jugáis
Ellos / Ellas / Ustedes  Oyen Ven Juegan 

 

Arkadaşlar, ” Presente de Indicativo – Geniş Zaman ” konumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Konuyla ilgili soru ve görüşlerinizi bizlere yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

Diğer konularımızı sitemizin arama kısmından bulabilirsiniz.

Ayrıca tüm sorularınızı yorumlar kısmından yazarak bizlerle iletişime geçip cevap bulabilirsiniz.

Bilginizin olduğu konularda ise yorumlarda düzelterek veya cevaplayarak bilmeyen veya yanlış bulduğunuz bir konuyu da düzelterek yardımcı olabilirsiniz.

 

Arkadaşlar Merhaba,

Ben Onur Kızılkoca ,

İspanyolca hazırlık eğitimi almış bir İspanyolca öğrencisiyim.

Öğrendiklerimi ve müfredatın bizlere öğrettiği şekilde en pratik anlaşılır bir şekilde İspanyolca’yı birde kendim sizlere anlatmak istedim.

İspanyolca konularının devamını sitemizde bulabilirsiniz.

Eksiklerim olmuş ise yorumlar kısmından düzeltip bizlere ve öğrenmek isteyen arkadaşlarımıza da katkı sağlayabilirsiniz.

Yakın zamanda Youtube Kanalımdan da konu açıklamaları için dersler paylaşmayı planlıyorum sizler için faydalı benim içinde iyi bir tekrar olmasını umut ediyorum.

Sitemizin içinde Dil Eğitimi, Üniversite , Üniversite Sınavları ve Üniversite konuları ile ilgili bir çok konuda mevcuttur.

Sitemizi faydalı bulduysanız Arkadaşlarınıza da önermenizi rica ederiz.

 

Bilgi : Bu yazımız ” Çağlar Erteber” adlı yazarın ” Gramatica Española – Adım Adım İspanyolca Dil Bilgisi  ” kitabından teyit alınarak yazılmıştır. İspanyolca’ya yeni başlayan arkadaşlar için önerilen kitapların başında gelmektedir.  
İçeriği Değerlendirin
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu